Ako reklamovať alebo vrátiť tovar

Vrátenie tovaru (odstúpenie od Kúpnej zmluvy)

Kompletné informácie o odstúpení od zmluvy nájdete v sekcii Obchodné podmienky.

Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy máte do štrnástich (14) dní od prevzatia objednávky. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy prosím použite vzorový formulár, ktorý priložíte ku vrátenej objednávke, ale môžete ho tiež zaslat elektronicky na email info@kufricek.sk

Tovar pošlite jednou z následujúcich možností:

a) Postup ako odoslať balík nájdete na stránke https://www.packeta.sk/odoslanie  Balík pošlite na výdajné miesto: Žilina - Budatín, Námestie hrdinov 313/9, 010 03, KRMIVAMM, tel.: +421 902 786 734, e-mail: silvia@kufricek.sk 

b) Poštou alebo prepravnou službou na adresu:
Interimobilias s.r.o
Letná 12
Žilina - Budatín, 010 03

Tel.: +421 902 786 734
E-mail: silvia@kufricek.sk

  

Reklamácia tovaru:

 

1. Záručné podmienky

Záručná lehota začína od okamžiku prevzatia tovaru kupujúcim.

Kupujúci musí vady tovaru reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu (hneď ako vadu objaví). Ak vadný tovar kupujúci aj naďalej aj s vadou používa a reklamáciu uplatní neskôr, nemusí byť reklamácia uznaná.

 

2. Postup pri reklamácii tovaru:

Tovar zašlite jednou z nasledujúcich možností:

a) Postup ako odoslať balík nájdete na stránke https://www.packeta.sk/odoslanie  Balík pošlite na výdajné miesto: Žilina - Budatín, Námestie hrdinov 313/9, 010 03, KRMIVAMM, tel.: +421 902 786 734, e-mail: silvia@kufricek.sk 

b) Poštou alebo prepravnou službou na adresu:
Interimobilias s.r.o
Letná 12
Žilina - Budatín, 010 03
Tel.: +421 902 786 734
E-mail: silvia@kufricek.sk

Ku tovaru pribaľte vyplnený reklamačný protokol, ktorý môžete stiahnuť tu, spolu s kópiou dokladu o jeho nákupe. Tovar pošlite tak, aby ste mali doklad o odoslaní a ten si uschovajte. Tovar musí prejsť pred vrátením peňazí, či výmenou tovaru kontrolou, preto ho prosím neposielajte na dobierku.

 

3. Vybavenie reklamácie

Vaša reklamácia bude vybavená do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Uplatnenie nároku reklamácie sa riadi podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

V prípade uznania reklamácie, vystavíme opravný daňový doklad a čiastku zašleme späť na účet, prípadne ponúkneme výmenu tovaru.

Pokiaľ se nebude jednať o reklamáciu, ale o opraviteľnú vadu, budete informovaní o cene opravy. V prípade, že budete súhlasiť s cenou opravy, bude opravený tovar zaslaný na vašu adresu s nutnosťou platby za servis

 

4. Všeobecné ustanovenia

Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese uvedenej vyššie. Za okamžik uplatnenia reklamácie se považuje okamžik, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.